HeaderGracefullfood

Tarieven


Gracefullfood is aangesloten bij alle grote Nederlandse zorgverzekeraars. Indien uw dieetbehandeling via de (basis)verzekering vergoed wordt, bepaalt de zorgverzekeraar de hoogte van het tarief. Dit verschilt dus per zorgverzekeraar, maar zal om en nabij de €15,- per kwartier zijn. Indien u niet aangesloten bent bij een zorgverzekeraar waar diëtistenpraktijk Gracefullfood een contract mee heeft, wordt onderstaand tarief in rekening gebracht. U kunt mij vinden door op de site van uw zorgverzekeraar te kijken, onder 'gecontracteerde zorgverleners'.

Type consult

Indicatie tijd

Tarief

Intake gesprek (1e consult) 4 kwartier €65,-
Individueel dieetvoorschrift per kwartier €16,25
Kort vervolgconsult 1 kwartier €16,25
Lang vervolg consult 2 kwartier €32,50
Telefonisch/Skype consult   €16,25 per kwartier
Toeslag voor thuisbezoek   €0.19 per kilometer


Indien u verhinderd bent voor een afspraak, kunt u de afspraak tijdig verzetten of afzeggen. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd kunnen in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Vergoeding


De dieetadvisering zit sinds januari 2013 weer in de basisverzekering. Sindsdien geldt een vergoeding van drie uren dieetadvisering per kalenderjaar. Deze uren worden, bij volwassenen, echter wel eerst van het eigen risico afgetrokken. Kinderen betalen geen premie en hebben dan ook geen eigen risico.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent, is het mogelijk dat u meer uren vergoed krijgt.

De behandeling van diabetes mellitus, COPD en cardiovasculaire aandoeningen wordt vergoed vanuit de ketenzorg. Voor deze behandeling dient u dan ook in behandeling van de huisarts te zijn.
Verwijzing


Voor een behandeling bij diëtistenpraktijk Gracefullfood heeft u in principe geen verwijsbrief nodig. De diëtistenpraktijk is dus direct toegankelijk. Helaas vergoeden echter niet alle zorgverzekeraars de dieetbehandeling zonder een verwijsbrief van de huisarts. Ik raad u dan ook aan uw polis goed na te lezen en het overzicht vergoeding dieetadvisering vanuit de basisverzekering 2019 te raadplegen. Zo nodig raad ik u aan een verwijsbrief bij de huisarts te halen.

Wanneer u zonder een verwijsbrief komt, wordt er extra tijd genomen om uw situatie te bekijken. Dit is om na te gaan of u, met uw klacht en/of hulpvraag, bij mij op het juiste adres bent.