HeaderGracefullfood

WerkwijzeHet eerste consult

Het eerste consult duurt ongeveer een uur. Samen kijken we naar de reden en motivatie van uw komst. We bespreken onder meer uw klachten, (voedings)achtergrond, lichamelijke activiteit, lichaamssamenstelling en voedingspatroon. Aan de hand van deze gegevens kijken we samen op welke manier we uw leefstijl het beste aan kunnen passen. Dit verwoorden we in persoonlijke doelen. Hierdoor is uw advies altijd persoonsgebonden en op maat gemaakt.
Tijdens het eerste consult vragen we u de behandelovereenkomst te ondertekenen. Hiermee geeft u onder andere toestemming voor verslaglegging en rapportage naar de huisarts. Hier vindt u de behandelovereenkomst, mocht u deze vast willen inzien (klik).


Vervolgconsulten

Het tweede consult zal circa 30 minuten in beslag nemen. De daaropvolgende consulten zijn korter en nemen 15 tot 30 minuten in beslag. Tijdens deze consulten evalueren we de opgestelde doelen en kijken we naar de praktische toepassing van de adviezen. Motivatie en stimulatie staan hierbij centraal. Samen vergroten wij uw kennis en vaardigheden over (gezonde)voeding. Het aanpassen van uw leefstijl kan dan zonder hindernissen verlopen.


Privacy


Uw privacy is gewaarborgd. Als diëtist ben ik gebonden aan het Medisch Beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegeven. Diëtistenpraktijk Gracefullfood werkt conform deze wetgeving. Daarnaast is de basis van de samenwerking tussen diëtist en patiënt vastgelegd in de ‘modelregeling diëtist - patiënt’.

HandLees meer over privacy


Klachten


Als er iets niet volgens uw verwachting verloopt of als u een klacht heeft, bespreek dit dan met diëtistenpraktijk Gracefullfood. De praktijk staat altijd open voor feedback en samen kan er gezocht worden naar oplossingen en verbeteringen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn.
(Postbus 1161, 3800 BD te Amersfoort)

Kwaliteit en voorwaarden


Diëtist is een beschermde titel. Alleen mensen met een afgeronde hogere beroepsopleiding (HBO) 'Voeding & Diëtetiek' mogen deze titel gebruiken. Dit is wettelijke vastgesteld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). In deze wet is de deskundigheid van een diëtist omschreven en zijn de opleidingseisen vastgesteld. Deze titel vormt een kwalitatieve waarborg voor mijn werkzaamheden. Daarnaast ben ik aangesloten bij het kwaliteitsregister paramedici. Het kwaliteitsregister paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepen, waaronder de diëtist. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de wet BIG. Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de paramedicus zijn kwaliteitsregistratie.


HandKlik hier voor de algemene voorwaarden